نوشته‌ها

سنگ آنتیک بین کابینت

سنگ آنتیک بین کابینت

آشپزخانه ها یکی از مهم ترین بخش های هر خانه به شمار می روند از این جهت استفاده از متریال های جذاب در دکوراسیون آن ها برای زیبایی بسیار تاثیرگذار است. یکی از متریال هایی که در سال های اخیر در ساختار آشپزخانه ها استفاده می شوند سنگ آنتیک بین کابینت است. این نوع سنگ ها از تنوع زیادی برخوردار هستند